Δέσμευση της Retail and More SA για την αποκλειστική πώληση στα εταιρικά καταστήματα της Carrefour στην Ελλάδα, αυγών που δεν προέρχονται από κλωβοστοιχίες.

Η Retail and More SA ως συνεργάτης franchise του Group Carrefour, θέλοντας εμπράκτως να υιοθετήσει τις αξίες και αρχές της Carrefour, προχωράει στην υλοποίηση πρωτοβουλιών για την παραγωγή και προώθηση ασφαλών προϊόντων, υψηλής ποιότητας, των οποίων η παραγωγική διαδικασία ακολουθεί πρακτικές που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν την ευημερία των ζώων. Κύριος στόχος είναι τα προϊόντα αυτά να είναι προσβάσιμα σε όλους μέσω του δικτύου των εταιρικών της καταστημάτων.

Με οδηγό το όραμα του Group Carrefour, για την προώθηση βέλτιστων πρακτικών για το περιβάλλον και τα ζώα, η Retail and More δεσμεύεται για την αποκλειστική πώληση, στα εταιρικά καταστήματα του δικτύου της Carrefour, αυγών που δεν προέρχονται από κλωβοστοιχίες, απο το 2028.

Επιπλέον, η Retail & More, προχωράει στην υλοποίηση ενεργειών, που θα βοηθήσουν στην επίτευξη των δεσμεύσεών της και περιλαμβάνουν:
-την ενίσχυση του όγκου παραγωγής αυγών από κότες ελευθέρας βοσκής και βιολογικών αυγών, μέσω συμφωνιών με τους προμηθευτές.
-την αποκλειστική πώληση αυγών ελευθέρας βοσκής, μέσα από το δίκτυο εταιρικών της καταστημάτων.
-την εκπαίδευση των πελατών της, μέσα από σχετικές καμπάνιες εντός των εταιρικών καταστημάτων.
-την εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας για την προώθηση της κατανάλωσης αυγών που δεν προέρχονται από κλωβοστοιχίες.
-την παρακολούθηση και έλεγχο των πρακτικών που ακολουθούν οι προμηθευτές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής τους διαδικασίας, δεσμεύοντας τους για τις αξίες και αρχές που ακολουθούν μέσα από την υπογραφή Πολιτικής Ποιότητας, η οποία εμπεριέχει όλες τις δεσμεύσεις του Group Carrefour.