Η Retail & More A.E αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών ΑVE και ιδρύθηκε το 2021 μέσω της θυγατρικής εταιρείας Teleunicom ΑΕ.

Η βασική δραστηριότητα της νεοσύστατης εταιρείας είναι το χονδρικό εμπόριο προϊόντων ευρείας κατανάλωσης (συμπεριλαμβανομένων και τροφίμων), ενώ η εταιρεία έχει αναλάβει για λογαριασμό της  Teleunicom,  την  διανομή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας Carrefour.

Στους άμεσους στόχους της Retail & More είναι η δημιουργία ενός νέου Πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων με κοινή εταιρική ταυτότητα, κάτω από το όνομα Plaza και Plaza Express, στα οποία μεταξύ άλλων, θα διατίθενται τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Carrefour, θα παρέχονται προϊόντα υψηλής ποιότητας και κορυφαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

Η Retail & More λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες του καταναλωτή και προϋπόθεση για την αποτελεσματική εξυπηρέτησή του, αποτελεί η πελατοκεντρική της φιλοσοφία. Στο δίκτυο καταστημάτων της Retail & More θα παρέχονται προϊόντα υψηλής ποιότητας και κορυφαίες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, ενώ σημείο αναφοράς της, αποτελεί η υγιής ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας, η δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους προμηθευτές και τους πελάτες της και η από κοινού εξέλιξη και ανάπτυξη.

Περισσότερες πληροφορίες:

info@retailandmore.gr

(+30) 216 004 1090

retailAndMore logo